• 20. stoljeće

  Na Kraljevskoj velikoj gimnaziji i Trgovačkoj školi na Sušaku uveden je i poseban predmet „za nauk izraelske vjere” koji je od 1913. do 1918. kao eksterni učitelj vodio tadašnji riječki rabin dr. Josip (Giuseppe) Frank.

 • 19. stoljeće

  Početkom 19. stoljeća Židovima su bila priznata sva građanska prava i slobode, kao i ravnopravnost sa svim ostalim konfesijama. Nakon kratkotrajne francuske civilne vladavine uspostavljene u Rijeci i ponovne uspostave austrijske uprave i njezina carskog centralizma, ponovno je uvedena strogo konzervativna regulativa koja je ograničavala građanska prava Židovima.

 • 18. stoljeće

  Izvjesno je da samostalna Židovska općina u Rijeci nije postojala do početka osamdesetih godina 18. stoljeća kada su i stvoreni svi potrebni preduvjeti za osnivanje jedne takve konfesionalne i etničke zajednice, izdvojene iz općevažećih pravnih i društvenih normi.

 • 15. stoljeće

  Najstariji poznati pisani podatci o Židovima potječu iz 15. stoljeća, kada u Rijeku pristižu Židovi s talijanskih obala Jadrana, posebno iz grada Pesare i pokrajine Marche.

 • Hram nestao u vihoru rata

  Hram nestao u vihoru rata

  Židovska vjerska zajednice u Rijeci godine 1890., raspisala je dobrovoljni doprinos za gradnju židovskog hrama i otkup potrebnog zemljišta za izgradnju. Akcija sakupljanja dobrovoljnih priloga, koju je vodio poseban Odbor unutar Židovske vjerske zajednice, trajala je deset godina.

 • Sinagoga u Rijeci

  Savez ortodoksnih Izraelićana je 1928. godine kupio zemljište u tadašnjoj ulici Via Galvani, današnja Ulica Ivana Filipovića, te pokrenuo inicijativu za izgradnju „ortodoksne” sinagoge kako bi se mladi okupili i sudjelovali u učenim razgovorima, molitvi i razmjeni mišljenja.

 • Židovski blagdani