Udruga Židovske omladine Rijeke SIMHA

Udruga Židovske omladine Rijeke SIMHA osnovana je 2008. godine.

Projekti udruge SIMHA:
“Tjedan Edukacije u Holokaustu” 2005. g.
“Suradnja židovskih općina Hrvatske – Povijest Židova u Rijeci” 2006. g./2007. g.
“Obnova Riječke sinagoge” film 2008. g.
Autor/voditelj projekta: Filip Kohn

“Digitalno Židovsko groblje u Rijeci I” – 2009. g.
“Digitalno Židovsko groblje u Rijeci II” – 2011. g.

Dosadašnje učešće članova SIMHE bilježimo u projektu:
MENUHA: 2005. Split, 2006. Niš, 2007. Tuzla, 2008. Opatija
Autor/voditelj projekta: Ana Lebl (Ž.O. Split)

http://www.makabijada.com/dopis/opatija.htm

Knjiga “Povijest židovske zajednice u Opatiji”  2002 – 2014.
Autor/koordinator Filip Kon

Autori tekstova u knjizi: Bernard Nathan i dr. sc. Zlatko Karač

urednici: Filip Kohn i Jolanda Todorović

Fotografije Filipa Kona: http://www.makabijada.com/slikei/opatija.htm

Projekt “Digitalno Židovsko groblje u Opatiji”

Autor: Filip Kohn, realizatori: Jolanda Todorović i Filip Kohn